Monthly Archives: March 2018

Siêu hạm Mỹ làm từ thép vụ khủng bố 11/9

Tàu đổ bộ lớn USS New York (LPD-21)

Tàu đổ bộ lớn USS New York (LPD-21)

Nhằm tưởng nhớ gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9, một phần kim loại cấu thành nên hai tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới (WTC) bị sụp đổ đã được lấy ra để chế tạo tàu đổ bộ lớn USS New York (LPD-21) dành cho Hải quân Mỹ.

Khoảng 7,5 tấn kim loại lấy từ tòa tháp đôi trong vụ khủng bố 11/9 đã được dùng để chế tạo tàu đổ bộ lớn USS New York (LPD-21).

Continue reading