Dự Luật Canada: April 30th as “Journey to Freedom Day”

Ngo, Thanh Hai
09/12/2014 at 9:36 AM

Xin cam on tat ca Cong Dong VN Hai Ngoai ( Canada ) da Yem Tro Du Luat S-219 va Du Luat nay da duoc thong qua Thuong Vien voi so phieu : 45 ( thuan ); 4 (chong , dang Liberal ) va 14 phieu trang ( dang liberal ).

Xin cam on Phai Doan cua Toronto gom 12 nguoi. ( Ontario va GTA ) duoi su huong dan cua anh Phat da den chuong kien cuoc bo phieu tai Thong Vien Canada. Xin click vao link duoi day de doc Du Luat nay.

Canadian_Senate_Chamber-640

Claude Carignan (@senatcarignan)

Bill S-219 (Journey to Freedom Day) is adopted by the Senate at 3rd reading. parl.gc.ca/LegisInfo/Bill… #SenCA #cdnpoli

S-219
An Act respecting a national day of commemoration of the exodus of Vietnamese refugees and their acceptance in Canada after the fall of Saigon and the end of the Vietnam War
Short Title

Journey to Freedom Day Act

Last Stage Completed
Third Reading in the Senate (2014-12-08)
Remarks:
The bill was originally entitled the “Black April Day Act”, as April 30 is known among many, including Ngo, who fled South Vietnam at the end of the Vietnam war.The title was changed to the “Journey to Freedom Act.”But the intention remains unchanged.

Phiên họp thứ hai, Quốc Hội thứ 41

62-63 Elizabeth Đệ Nhị, 2013-2014

THƯỢNG NGHỊ VIỆN CANADA

ĐẠO LUẬT S-219

 

Đạo luật công nhận một ngày quốc gia tưởng niệm cuộc di cư của người Việt Nam tị nạn và chấp nhận họ được định cư tại Canada sau khi Sài Gòn (Việt Nam Cộng Hòa) sụp đổ, kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Xét rằng, các lực lượng quân sự Canada đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam với các hoạt động giám sát, trợ giúp thiết lập các mục tiêu hòa bình và kết thúc chiến tranh Việt Nam bằng cách hỗ trợ trong việc thi hành Hiệp định Paris năm 1973;

Xét rằng, ngày 30 tháng tư năm 1975, mặc dù Hiệp định Paris đã ấn định biện pháp giải quyết tranh chấp quân sự bằng giải pháp chánh trị hòa bình, nhưng các lực lượng quân sự của Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã (vi phạm hiệp ước Paris 1973) xua quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam, dẫn đến sự sụp đổ của chánh quyền Sài Gòn (Việt Nam Cộng Hòa), kết thúc chiến tranh Việt Nam và áp đặt hệ thống chính trị độc đảng theo mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa;

Xét rằng, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Cho Người Tị Nạn đã báo cáo các sự kiện và các điều kiện mà nhân dân Việt Nam đã và đang gánh chịu, bao gồm cả điều kiện sống càng ngày càng xấu đi và nhân quyền bị chà đạp, là nguyên nhân thúc đẩy khoảng 840.000 người Việt Nam bỏ nước ra đi tị nạn, những người Việt Nam tị nạn này được gọi là ” thuyền nhân Việt Nam “, đến các nước láng giềng trong những năm kế tiếp.

Xét rằng, Cao ủy LHQ về người tị nạn đã báo cáo cho biết ít nhất 250.000 người Việt Nam thiệt mạng trên biển trên đường tìm tự do, vì lý do bao gồm chết đuối , bệnh tật, đói và bạo lực từ những vụ bắt cóc hoặc bị cưỡng hiếp do hải tặc;

Xét rằng, các chương trình tài trợ tị nạn ở Canada, được hỗ trợ bởi nỗ lực của những gia đình người dân Canada, tổ chức từ thiện Canada, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức phi chánh phủ, đóng góp vào công cuộc tái định cư 60.000 người tị nạn Việt Nam vào Canada, trong đó đã được ước tính 34.000 người do tư nhân trợ giúp và 26.000 người đã được sự tài trợ của chính phủ Canada;

Xét rằng, chính những cố gắng liên tục đóng góp của nhân dân Canada trong công cuộc cứu giúp người tị nạn, được Cao ủy Liên Hiệp Quốc Về Người Tị Nạn công nhận và trao Giải Thưởng Nansen Tị Nạn đến “Nhân Dân Canada ” năm 1986;

Xét rằng, ngày 30 tháng 4 được Cộng Đồng Người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản ở Canada gọi là “Ngày Quốc Hận” (Tháng Tư Đen) và, do đó, một ngày thích hợp, chọn lựa để tưởng niệm đến một biến cố đau thương, mất mát mà người Việt Nam tị nạn Cộng Sản đã trải qua, và cùng với lòng nhân đạo chấp nhận người Việt tị nạn Cộng Sản tái định cư tại Canada, cùng sự biết ơn của người dân Việt Nam với nhân dân Canada và Chính phủ Canada chấp nhận họ, và cùng với sự đóng góp của người dân Canada gốc Việt — Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Canada hiện nay vào khoảng 300.000 người – đóng góp vào xã hội Canada;

Nay, do đó, nhân danh Nữ Hoàng Anh, bởi và với sự tư vấn, đồng thuận củaThượng Viện và Hạ viện Canada, ban hành đạo luật như sau:

TIÊU ĐỀ NGẮN

1. Đạo luật này có thể được trích dẫn là Đạo luật Ngày Tháng Tư Đen (Ngày Quốc Hận).

NGÀY THÁNG TƯ ĐEN (NGÀY QUỐC HẬN)

8-12-2014 – Sau này đã được đổi lại là: “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO”

2 . Toàn quốc Canada, vào mỗi năm (hàng năm), ngày thứ Ba Mươi Tháng Tư được gọi là “Ngày Tháng Tư Đen” (Ngày Quốc Hận).

3 . Để có ý nghĩa chắc chắn hơn, Ngày Tháng Tư Đen không phải là ngày nghỉ lễ hoặc một ngày không pháp lý.

This entry was posted in #hanhtrinhtoitudo, Thời Sự and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *