Sự Chuẩn bị tương lai của đảng CSVN (Lê Phát Minh)

Chú ý: Hơn 115 ngàn lượt xem  YouTube

Lê Phát Minh và Nam Sơn hội luận trên VANTV (Houston, Hoa Kỳ)
Chương trình Thế Giới Tuần Qua ngày 16-01-2015

This entry was posted in Bình Luận, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.