Tag Archives: Wordpress

Hướng dẫn viết bài cho blog

wp-guidesLTS: Trích từ http://hocwp.net/

Bài viết này Sáu sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết bài trên blog WordPress. Đây là một trong những bài viết trọng tâm nằm trong loạt bài viết hướng dẫn sử dụng WordPress mà Sáu muốn gửi đến các bạn khi mới ngày đầu làm quen với môi trường WordPress.

Trước tiên, bạn nên xem qua các hướng dẫn liên quan đến viết bài mới trên trang chủ của WordPress. Trên đó sẽ có đầy đủ những thông tin giúp bạn tạo một bài viết cho blog. Vậy thì rõ ràng, ở đây Sáu chỉ làm rõ thêm vài điều cần thiết và quan trọng là viết bài bằng Tiếng Việt cho những bạn không đọc được Tiếng Anh vào đây tham khảo.

(xem tiếp trọn bài trên http://hocwp.net/ )