Thủ tướng Harper tham dự hội chợ Tết “40 năm viễn xứ”

 

01-harper3

Mississauga, Ontario: Trong hôm chúa nhật ngày 1 tháng hai năm 2015, thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, đã dẫn đầu một phái đoàn gồm nhiều các tổng bộ trưởng đến tham dự hội chợ tết “40 năm viễn xứ” do hội người Việt Toronto, phối hợp cùng các hội đoàn, tổ chức tại International Center ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario.  

Trong số các quan khách tham dự, ngoài thủ tướng Harper, còn có ông Jason Kenney, tổng trưởng nhân lực và phát triển xã hội kiêm tổng trưởng đa văn hóa, và thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải.

Trong bài diễn văn , thủ tướng đã dùng ba ngôn ngữ, Anh, Pháp và Việt ( câu “chúc mừng năm mới”), để nói chuyện với khán giả. Ông cũng nhắc đến những nỗ lực của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và nội các đảng Bảo Thủ về việc đề cử ngày 30 tháng tư là ngày “hành trình đi tìm tự do”, ngày mà miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, khiến hàng trăm ngàn người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do.Ông cũng nói đến sự thành công và đóng góp của cộng đồng người Việt trên xứ “đất lạnh tình nồng”.

Thủ tướng Harper cũng đã từng đến tham dự hội chợ tết của cộng đồng người Việt ở Toronto vào năm 2013.

Theo những ước lượng có khoảng trên dưới 10 ngàn người tham dự hội chợ tết Toronto năm nay, đông hơn năm ngoái. Cũng theo những tin tức của hội người Việt Toronto thì năm nay số vé vào cửa đã bán hết.

Phần văn nghệ năm nay cũng rất đặc sắc với các ca sĩ Bằng Kiều, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Đan Nguyên, ban nhạc Liberty và MC Việt Thảo. Ngoài ra còn có phần trình diễn của các ca sĩ và ban nhạc địa phương như Nhóm Hùng Sử Việt Michigan, đoàn lân Liên Thắng.. Có những phần trình diễn trang phục cổ truyền của những nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Số hàng quán thương mại và thực phẩm, cũng như các gian hàng của các hội đoàn từ thiện cũng thấy rất đông đảo người đến.

Người ta cũng thấy có rất đông những người trẻ tham dự hội chợ Tết năm nay, và đây là một niềm phấn khởi và hy vọng của cộng đồng, vì truyền thống Tết hàng năm chắc sẽ còn tiếp tục được duy trì.

01-harper2

Thủ tướng Harper và thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải

01-harper

Source http://thoibao.com/

Source http://www.thegioimoionline.com/

Prime Minister STEPHEN Harper CELEBRATES Tết
Celebrating Canada’s rich and diverse heritage

February 1, 2015 Mississauga, Ontario Prime Minister’s Office

Introduction

Prime Minister Stephen Harper today participated in a special event celebrating the Vietnamese Lunar New Year, also known as Tết. The celebration, hosted by the Vietnamese Association of Toronto, took place at the International Centre in Mississauga, Ontario. The Prime Minister was joined by Jason Kenney, Minister of Employment and Social Development and Minister for Multiculturalism, and Senator Thanh Hai Ngo, who is the first Canadian Senator of Vietnamese descent.

During the celebration, the Prime Minister delivered a speech in which he highlighted the many contributions of the Vietnamese-Canadian community to our great country.

The Vietnamese Lunar New Year is a time to gather with family and friends to reflect on the year that has just passed, and to look forward in anticipation of all that the year ahead may bring. In 2015, Tết officially begins on February 19, and marks the start of the year of the goat.

Quick Fact


* Today, Canada is home to more than 220,000 people of Vietnamese descent who contribute greatly to the prosperity, culture and social fabric of our country.

Quotes

“It was an honour to join the Vietnamese-Canadian community in celebrating the Vietnamese Lunar New Year. This is a time to gather with family and friends to reflect on the year that was and to chart a course for the one that has just begun. On behalf of my entire family, I extend our best wishes to all those celebrating the Vietnamese Lunar New Year in Canada and around the world.” – Prime Minister Stephen Harper

“The Vietnamese Lunar New Year is a fitting time to reflect on and celebrate the tremendous contributions of the Vietnamese-Canadian community to our great country.” – Prime Minister Stephen Harper


– 30 –


Contacts

PMO Press Office: 613-957-5555
This document is also available at http://pm.gc.ca<http://pm.gc.ca/>
Communiqué
Pour diffusion immédiate

LE PREMIER MINISTRE STEPHEN Harper CÉLÈBRE LE Tết
Célébrer le patrimoine riche et diversifié du Canada

Le 1er février 2015 Mississauga (Ontario) Cabinet du Premier ministre

Introduction

Le Premier ministre Stephen Harper a aujourd’hui participé à une activité de célébration du Nouvel An lunaire vietnamien, qu’on appelle également le Têt. La célébration, organisée par la Vietnamese Association of Toronto, s’est tenue à l’International Centre de Mississauga, en Ontario. Le Premier ministre était accompagné de Jason Kenney, ministre de l’Emploi et du Développement social et ministre du Multiculturalisme, et du sénateur Thanh Hai Ngo, qui est le premier sénateur canadien d’origine vietnamienne.

Au cours de la célébration, le Premier ministre a prononcé un discours dans lequel il a souligné les nombreuses contributions de la communauté vietnamo‑canadienne à notre grand pays.

Le Nouvel An lunaire vietnamien est un moment où familles et amis se rassemblent pour réfléchir à l’année qui vient de se terminer et pour se tourner avec optimisme vers tout ce que la nouvelle année pourrait apporter. En 2015, le Têt commence officiellement le 19 février et marque le début de l’année de la chèvre.

Fait saillant


* Aujourd’hui, le Canada compte plus de 220 000 habitants d’origine vietnamienne qui contribuent beaucoup à la prospérité, à la culture et au tissu social de notre pays.

Citations

« J’étais honoré de me joindre à la communauté canado-vietnamienne pour célébrer le Nouvel An lunaire vietnamien. C’est une occasion de se réunir avec la famille et les amis pour réfléchir à l’année qui vient de passer et tracer une voie pour l’année qui vient de commencer. Au nom de toute ma famille, je transmets mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent le Nouvel An lunaire vietnamien ici au Canada et ailleurs dans le monde. » – Le Premier ministre Stephen Harper

« Le Nouvel An lunaire vietnamien est le moment tout indiqué pour réfléchir aux importantes contributions que la communauté canado-vietnamienne apporte à notre grand pays et pour célébrer ces contributions. » – Le Premier ministre Stephen Harper


– 30 –


Coordonnées

Service de presse du CPM : 613-957-5555
Ce document se trouve également à l’adresse : http://pm.gc.ca<http://pm.gc.ca/>


Office of the Prime Minister – Communication

[Note: You are receiving this email for information only. To unsubscribe from this distribution list please send your request to communication@pmo-cpm.gc.ca<mailto:communication@pmo-cpm.gc.ca>]

*****

Cabinet du Premier ministre – Communication

[Nota : Ce message vous est envoyé à titre d’information seulement. Pour vous désabonner, prière de vous adresser à communication@pmo-cpm.gc.ca<mailto:communication@pmo-cpm.gc.ca>]

This entry was posted in Văn Hóa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *