Đạo Luật “Hành Trình Tìm Tự Do” – April 23, 2015

#hanhtrinhtimtudo

s-219-41-governor-generalDự luật S-219 ” Hành trình tìm Tự Do ” (do Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải bảo trợ) đã được Thượng và Hạ viện Quốc Hội Canada thông qua.

Sau Thượng Viện, DỰ LUẬT S-219 vừa được Hạ Viện Quốc Hội CANADA BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN ngày hôm qua, 22-04-2015.

Đạo Luật “Hành Trình Tìm Tự Do” – April 23, 2015

Jason T. Kenney, PC, MP is Canada’s Minister of National Defence and Minister for Multiculturalism.
Jasson T. Kenney, Đảng Bảo THủ, Dân Biểu là Bộ trưởng Quốc Phòng và Bộ trưởng Đa Văn Hóa Canada.

Tạm dịch lời nói của Ông Jason Kenney trong video:
“S-219 nhắc nhở tất cả người dân Canada biết giá trị quý báu của Tự do và Dân chủ, mà họ vẫn cho rằng “đương nhiên mà có” (take as granted). Những người tỵ nạn VN không một ngày nào nghĩ rằng Tự do và Dân chủ là tự nhiên mà có… Và do đó chúng ta phải cám ơn người bạn thân quý của tôi, Ngô Thanh Hải, cho ngày hôm nay… người đã rời VN ít lâu sau ngày 30/4/1975 và không trở về VN được, cần cù làm việc nuôi gia đình. Lần đầu gặp Ông Hải, tôi đã cực kỳ cảm kích với lòng yêu nước của Ông. Và vì thế mà tôi đã tiến cử Ông Hải với Thủ tướng Canada (Stephen Harper) để Ông Hải làm Thượng nghị sĩ… và Ông Hải đã phục vụ trong danh dự. ” (Minister Kenney)

David-Lloyd-Johnston-300Phải biết rằng từ khi Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đệ trình Dự luật S-219 lên Thượng viện Canada đến nay, bọn chốp bu CS như N T Sơn, N T Dũng đã không ngừng lên tiếng chống đối DL này. Ngoài ra bọn chúng còn ra lệnh cho tập đoàn đánh thuê trong và ngoài nước tung lên mạng internet những bài viết luận điệu xảo trá với mục đích làm cho Dự luật này không được các dân biểu Canada thông qua.

Nhưng sự thật đã đánh bại dối trá, Chánh Nghỉa đã chiến thắng .

Hôm nay, 23-04-2015, Ông Thống Đốc Toàn Quyền Canada, David Lloyd Johnston, (đại diện Nữ Hoàng) sẽ ấn ký,và Dự Luật S-219 sẽ chánh thức trở thành LUẬT QUỐC GIA CANADA ( Bill S-219 becomes Law).

CHÚNG TÔI VÔ CÙNG HÂN HOAN KÍNH GỞI THÔNG TIN NÀY ĐẾN QUÝ ACE NHƯ 1 MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT TRONG MÙA TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 40 NGÀY QUỐC HẬN CỦA CHÚNG TA.

GC: Thống Đốc Toàn Quyền Canada: Governor General of Canada David Lloyd Johnston

s-219-40-group-governor s-219-42-ngo-thanh-hai s-219-43-group