VATV | Phóng Sự Đặc Biệt Lễ Gắn Quân Hàm Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ

VATV | Phóng Sự Đặc Biệt Lễ Gắn Quân Hàm Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ được trang trọng tổ chức trưa hôm nay 10/10/2019 tại Navy Memorial Plaza 701 Pennsylvania Ave. Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn do Destiny Nguyễn, Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quí thực hiện. 10-10-2019 Bích Phượng

 

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.