Ngày 22/03/2015 “We March For Freedom” đến Paris

https://www.youtube.com/watch?v=_Yn_sVdih94

Published on Mar 22, 2015

Trong chuyến tuần hành cho tự do (We march for freedom), phái đoàn của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã đến Paris ngày 21/3, trạm dừng chân thứ hai sau Ba Lan. Sau đó phái đoàn sẽ tiếp tục đến Bỉ, Hoà Lan, Đức …v.v…

This entry was posted in Nhân Quyền, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.