Youtube Hội luận: Syria Nơi Đối Đầu Giữa Putin và Obama

Lê Phát Minh và Nam Sơn

Cuộc chiến chống tổ chức hồi giáo quá khích ISIS tại Syria và Trung Đông đã bước vào khúc quanh mới khi hai siêu cương Nga Mỹ đối đầu nhau trên chiến trường Syria.

Đây là hệ quả thiếu quyết tâm của Tổng Thống Obama trong cuộc chiến tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo và sự e de không dám dùng vũ lực trừng phạt khi mà nhà cầm quyền Syria của Tổng Thống Al Assad dùng võ khí hóa học chống lại quân kháng chiến, vượt qua lằn ranh đỏ mà Tổng Thống Obama tự đặt ra. Trước thái độ thiếu kiên quyết của Tổng Thống Obama, Putin thấy rõ ván bài tẩy, cho nên đã dám xua quân đánh chiếm Crimea của Ukraine để thử lửa và chỉ gặp phản ứng chừng mực của Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu cho nên Nga dám tiến thêm một bước nữa là hỗ trợ cho quân ly khai  miền đông Ukraine và cũng chỉ gặp phản ứng chống đối chừng mực của Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu, cho nên bây giờ dám ra tay chơi tay trên Hoa Kỳ và đồng minh một lần nữa tại chiến trường Syria hầu bảo vệ chế độ Al Assad. Nếu lần này Tổng Thống Obama và đồng minh phản ứng chừng mực trong giải pháp thương lượng, chấp nhận vị thế của Nga và sự tồn tại của chế độ độc tài Al Assad, thì Nga và đồng minh của Nga sẽ không dừng lại tại đây. Và Kẻ thù Phương Đông cũng thấy rõ nhược điểm của Tổng Thống Obama sẽ cường điệu trong yêu sách tại Biển Đông. Nếu Hoa Kỳ cùng chỉ phản ứng chừng mực, thì vị thế và uy tín lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ bi sói mòn, quyền lợi kinh tế, chiến lược quân sự sẽ bị thiệt hại. Trước tình thế bất lợi này cuộc đối đầu bàng vũ lực khó ngăn chặn khi Hoa Kỳ phải bảo vệ quyền lợi chiến lược và vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Do đó Tổng Thống Obama muốn tạo lịch sử trong vị thế một Tổng Thống Hòa Bình có còn hay không? Hay sự sai lầm chiến lược này của Tổng Thống Obama sẽ làm cho Hoa Kỳ lâm vào hoàn cảnh khó khăn và ông sẽ là một Tổng Thống Tồi Nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ?

syria

https://www.youtube.com/watch?v=GrBLjjApmaY