19/06 Xin phục hồi Danh Dự cho các chiến sĩ oai hùng của QL VNCH

*** Mời quý ACE cùng đọc và chuyển cho tất cả người Việt trong củng như ngoài nước những lời tuyến bố ngắn gọn của Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan để mọi người hiểu rỏ hơn về chiến tranh VN .

Nhìn tình trạng độc tài đảng trị, tham nhủng thối nát và xả hội vô đạo đức ngày hôm nay tại VN, chúng ta phải công nhận lời kết luận của TT R. Reagan không sai lắm.

• « 19/6 – Xin phục hồi Danh Dự cho các chiến sĩ oai hùng của QL VNCH »

L H Tùng

TT-Reagan-qlvnch

This entry was posted in Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.