Video

Kuala Lumpur, Malaysia – Prime Minister Stephen Harper and Senator Thanh Hai Ngo participate in an expanded meeting

Prime Minister Stephen Harper and Senator Thanh Hai Ngo visit the Malaysian Maritime Enforcement Agency Air Station – 5 October 2013

Prime Minister Stephen Harper and Senator Thanh Hai Ngo are given a tour of the National Mosque of Malaysia – 5 October 2013

Prime Minister Stephen Harper, joined by Judith St. George, High Commissioner of Canada to Malaysia, hosts a business roundtable – 5 October 2013

LMDCVN YouTube

o O o
Ra mắt sách “NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)” 28/09/2013

o O o

TNS Ngô Thanh Hải phát biểu tại Toronto, Aug 24, 2013

o O o

Nguyễn Tấn Trí – SBTNHouston-BYN TV – Aug 19, 2013

o O o
Ban Lãnh Đạo LMDCVN – SBTN Boston TV – Aug 13, 2013

Journey for Freedom, Toronto, 27 April 2013

o O o


LMDCVN Đại Hội Thế Giới Kỳ 7 – 2013 Boston MA &

Lễ Giỗ Tưởng Niệm GS Nguyễn Ngọc Huy (1924-1990)
Ra mắt thành phần Ban Lãnh Đạo – Chủ Tịch UBCHTU TNS Ngô Thanh Hải (Ottawa, Canada) 2013-2017
Courtesy of SBTN Bản tin buổi trưa 4-8-2013

o O o

o O o


Yểm Trợ Tuổi Trẻ Yêu Nước – Washington DC

o O o


25-07-2013 Lafayette Square / The White House / Washington DC

Biểu Tình Phản Đối Trương Tấn Sang

(Nguồn: video VOA Tiếng Việt)

o O o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *