Monthly Archives: August 2013

Tường thuật Buổi tiệc Gây quỹ Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội tại Toronto

Điều kiện tiên quyết để cứu nước là phải thay thế chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản và thả hết các tù nhân lương tâm, những nhà bất đồng chính kiến, thiết lập đa nguyên đa đảng, … Continue reading

Posted in Thời Sự | Leave a comment