Monthly Archives: November 2013

Vào Hội đồng Nhân quyền: Một thách thức lớn với Việt Nam

Trọng Thành (RFI) Hôm qua, 14/11/2013, Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra Thông báo về việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền, tiếp theo sự kiện lịch sử Việt Nam trúng cử vào Hội đồng quan … Continue reading

Posted in Nhân Quyền | Leave a comment

Thư gởi cho LHQ nói về việc ngăn chận CSVN xin vào Hội đồng Nhân Quyền

Write email in the message box: http://usun.state.gov/about/contact/index.htm Dear Ambassador Samantha Power, As a member of the Vietnamese community I write to oppose the upcoming coveted seat of Vietnam to the 47 nation of the United Nations Human Rights Council expected … Continue reading

Posted in Thời Sự | Leave a comment