Monthly Archives: December 2013

Canada Lên Tiếng quan tâm về Nhân Quyền với Phó Thủ tướng CSVN

 


OTTAWA – Hôm 03 tháng 12 năm 2013, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và ông Chris Alexander, Bộ Trưởng Công Dân và Nhập Cư Canada, đã thực hiện một cuộc họp song phương với phái đoàn đại biểu đến từ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, do ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ CSVN, cầm đầu. Continue reading