Monthly Archives: August 2015

Vancouver, Canada Quyết Tâm Dẹp Cờ Đỏ Sao Vàng

Bản Tin Buổi Họp Các Đoàn Thể Đoàn Kết Quyết Tâm Dẹp Cờ Đỏ Sao Vàng Từ khi Văn Phòng Lãnh Sự Việt Cộng chính thức được thành lập tại Thành Phố Vancouver, Tỉnh Bang British Columbia khoảng 2 năm … Continue reading

Posted in Thời Sự | Comments Off on Vancouver, Canada Quyết Tâm Dẹp Cờ Đỏ Sao Vàng