2016-01-15 Lee-Jackson Day (Virginia)

Thứ Sáu 15 tháng 1, 2016 là Ngày Lễ Lee – Jackson Day ở tiểu bang Virginia để tưởng hai vị anh hùng của quân đội Liên Minh miền Nam (Confederate) thời kỳ Nội Chiến của Hoa Kỳ.
Robert Edward Lee (19 tháng 1 năm 1807 – 12 tháng 10 năm 1870) là sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, nổi tiếng vì ông nhận chức Đại tướng thống lãnh quân đội Liên minh miền Nam trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865).
Thomas Jonathan “Stonewall” Jackson[1] (21 tháng 1 năm 1824[2] – 10 tháng 5 năm 1863) là một trong những tướng chỉ huy tài giỏi nhất của quân Liên minh miền Nam trong Nội chiến Hoa Kỳ, nổi tiếng chỉ sau đại tướng Robert E. Lee.[3]