2016-01-16 Tin Tức Tuần Qua

media Đài Loan Bầu cử

Iran Hạt nhân Cấm vận

Iran tin tưởng lệnh cấm vận được gỡ bỏ trong ngày 16/01/2016

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.