2016-12-18 Tin Quan Trọng

Việt Nam Biển Đông

Trường Sa: Việt Nam cải tạo đảo đá dự phòng bị cấm trong tương lai

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.