Monthly Archives: April 2016

LMDCVN Hành Khúc

Đoàn ca chánh thức của LMDCVN – Thơ Nguyễn Thế Giác (Houston, Texas, USA) – Ban Hợp Ca Xuân Điềm (California) – Chủ tịch UBCHTU: TNS Ngô Thanh Hải (Ottawa, Canada)

Posted in Kỹ Thuật, LMDCVN, YouTube | Tagged | Comments Off on LMDCVN Hành Khúc

“Hành Trình Tìm Tự Do” 2016

Viện Lập Pháp Queen’s Park đánh dấu ngày “Hành Trình Tìm Tự Do” 2016

Posted in Thời Sự | Comments Off on “Hành Trình Tìm Tự Do” 2016

2016-04-16 Tin tức tuần qua

Châu Á Trung Quốc Mỹ Báo chí quốc tế nói gì về chuyến đi Trường Sa của tướng Trung Quốc? Quốc tế Nga Mỹ Quân sự Biển Baltic : Mỹ lại tố cáo Nga cho Su-27 khiêu khích phi cơ … Continue reading

Posted in Thời Sự | Comments Off on 2016-04-16 Tin tức tuần qua