Monthly Archives: April 2017

Tổng biểu tình ngày Quốc Hận 30-4-2017

Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ (Washington D.C.)

2017-04-30-htd

Paris, Pháp Quốc

Na Uy

https://youtu.be/dXvMZ36D6Jc

https://youtu.be/dXvMZ36D6Jc

Người Việt tại Úc Châu

==========================================

 Chương Trình Sinh Hoạt Tưởng Niệm
ngày Quốc Hận 30-4, năm thứ 42,
tại Kỳ Đài Trung Tâm
Thương Mại Eden,  Falls Church, Virginia.
Lễ Truy Điệu vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy 29/4.
Lễ Chào Quốc Kỳ vào lúc 12 giờ trưa, ngày Chủ Nhật 30/4/2017,
sau đó Biểu Tình ủng hộ đồng bào quốc nội tranh đấu vì tự do,
dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam, tại tòa đại sứ cộng sản Việt Nam,
ở Sheridan Circle, Thủ đô HTĐ.

 

 

 

 

2017-04-29 Tin Quan Trọng