Monthly Archives: July 2018

Cuba công nhận kinh tế thị trường nhưng không bỏ chủ nghĩa xã hội

Thanh Phương Cuba công nhận kinh tế thị trường nhưng không bỏ chủ nghĩa xã hội Cuba chuẩn bị sửa đổi bản Hiến pháp năm 1976, công nhận thị trường và quyền tư hữu là những thành phần của nền … Continue reading

Posted in Thời Sự | Comments Off on Cuba công nhận kinh tế thị trường nhưng không bỏ chủ nghĩa xã hội