20190226 Các Quốc Gia Mong Muốn Gì ở Hội NGhị Thưởng Đỉnh Trump Vs Kim Jong-un tại Vietnam

20190226 Các Quốc Gia Mong Muốn Gì ở Hội Nghị Thưởng Đỉnh Trump Vs Kim Jong-un tại Vietnam

https://www.youtube.com/watch?v=4vk6hY4ZIQI

https://www.youtube.com/user/VATVONLINE/videos

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.