Monthly Archives: December 2020

Ngày Quốc tế Nhân Quyền 10 tháng 12, 2020

Ngày 10 tháng 12 lại sắp đến. Mỗi năm vào ngày này, mọi người khắp nơi trên thế giới đều cùng nhau cổ võ cho quyền căn bản của con người, nâng cao nhân phẩm không chấp nhận việc thế … Continue reading

Posted in Thời Sự | Comments Off on Ngày Quốc tế Nhân Quyền 10 tháng 12, 2020