Biểu tình tại Queen Park, Toronto hưởng ứng Ngày Tổng Biểu Tình 5 Tháng 3 ở Việt Nam

Phóng sự của đài VBS Canada về cuộc biểu tình tại Queen Park, Toronto hưởng ứng Ngày Tổng Biểu Tình 5 Tháng 3 ở Việt Nam

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.