Biểu Tình tại Ottawa ngày 2 tháng 9 năm 2014

Hưởng ứng lời kêu gọi của Nhóm Thanh Niên Canada tranh đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam – CYHRV)
đồng bào đã tập trung tại City Hall Ottawa & Toà Đại Sứ Việt Cộng ngày 2 tháng 9, 2014 vừa qua
để lên tiếng không chấp nhận lá cờ máu của Việt Cộng treo trước Tòa Thị Chính Ottawa.

bieu-tinh-ottawa-02-09-2014

Xin mời xem bài phóng sự, hình ảnh do Alfa Đăng Sơn thực hiện.

Cuối phần phóng sự là bài phát biểu của Nguyễn Ngọc Duy Hân, Đặng Tiến và Nguyễn Văn Phát (bằng tiếng Anh):


http://nsvietnam.blogspot.ca/2014/09/bieu-tinh-phan-oi-city-of-ottawa-treo.html

Kính mời nghe các lời phát biểu từ Youtube của niên trưởng Thái Văn Sang thực hiện:

https://www.youtube.com/watch?v=JK_icjf21mU&feature=youtu.be

Xin mời xem 92 tấm hình do anh Lê Minh Tuấn thực hiện:

https://plus.google.com/photos/102156542450975772805/albums/6055043061388673873?cfem=1&authkey=CJiHy-mthZ_iwwE

Phần video do anh Mai Đằng thực hiện (3 clips):

https://www.youtube.com/watch?v=ZKYrWgD2kao&list=UUCe_H3dsvl5Eyehtl_g8u-A

https://www.youtube.com/watch?v=uooIGf56ENE&list=UUCe_H3dsvl5Eyehtl_g8u-A&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=1M3IYhVuGXg&list=UUCe_H3dsvl5Eyehtl_g8u-A&index=3

Phần video do anh Vũ Phong thực hiện:

https://www.youtube.com/watch?v=r8gZjfl_FuQ&feature=youtu.be

Bản tin trên đài SBTN do S. Châu thực hiện:
http://sbtn.tv/vi/tin-c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BA%A3i-ngo%E1%BA%A1i/h%C3%A0ng-tr%C4%83m-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-ottawa-canada-treo-c%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%9F

Bản tin trên trang SBTN do H. Quyên thực hiện:
http://www.sbtn.tv/vi/tin-c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BA%A3i-ngo%E1%BA%A1i/c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-canada-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-ch%E1%BB%91ng-ottawa-treo-c%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%8F-csvn.html

Bản tin trên trang Viễn Đông Daily:
http://www.viendongdaily.com/cong-dong-viet-canada-bieu-tinh-chong-treo-co-csvn-dh6BpayB.html

Bản tin trên trang Văn Hóa Magazine Califorina:

http://nhatbaovanhoa.com/D_1-2_2-59_4-1320_5-10_6-1_17-102_14-2_15-2/

Bản tin trên trang Saigon Tin:
http://www.saigontin.net/viet-hai-ngoai/bieu-tinh-phan-doi-co-cong-san-viet-nam-tai-ottawa/

Bản tin trên trang blog Hỏi Là Trả Lời:
http://hoilatraloi.blogspot.ca/2014/09/video-cuoc-bieu-tinh-chong-co-mau-viet.html

Sau đây là các trang web, video bằng Anh Ngữ do các cơ quan truyền thông Canada thực hiện
(có phần video do ký giả Darren Brown, đài Ottawa Citizen thực hiện):
http://ottawacitizen.com/news/local-news/thanh-hai-ngo-an-offensive-flag-at-city-hall

Tin tức tiếng Anh trên trang Press Report Canada:

http://www.press-report.ca/clanek-27601382-vietnamese-flag-at-city-hall-angers-protesters

Tin tức tiếng Anh trên tờ Ottawa Sun, đặc biệt có hình bác Lưu Tiên, 93 tuổi là mẹ của anh chị Vững Oanh.

Năm 1954 bác phải bỏ miền Bắc vào Nam vì sợ Cộng Sản, do biến cố năm 1975 cũng vì VC bác phải bỏ miền Nam sang Canada.

Bây giờ ngay tại đất nước Canada bác lại phải thấy cờ đỏ:

http://www.ottawasun.com/2014/09/02/protesters-angry-city-raises-vietnamese-flag

Tin tức tiếng Anh trên tờ Metro News Canada:

http://metronews.ca/news/ottawa/1142540/vietnamese-protestors-call-for-city-to-revisit-flag-protocol/

Xin hết lòng cám ơn và khen ngợi tấm lòng dũng cảm của các cháu trong ban Tổ Chức, cũng như quý đồng hương khắp nơi quan tâm ủng hộ.

Chúng ta luôn cảnh giác và lên tiếng tranh đấu cho đất nước để mong ngày Tự Do Dân Chủ mau đến.

Duy Hân

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.