Category Archives: Quốc Hận 30 tháng 4

Thơ: Muôn đời vẫn là HỔ NHỚ RỪNG (Vũ Hữu Trường)

Bài thơ về THÁNG TƯ ĐEN Muôn đời vẫn là HỔ NHỚ RỪNG Vận đổi thay đến bàn tay trắng, Thời xoay vần lại Tháng Tư Đen. Canh khuya thao thức trước đèn Trót mang nghiệp lính bao phen nổi … Continue reading

Posted in LMDCVN, Quốc Hận 30 tháng 4 | Tagged | Comments Off on Thơ: Muôn đời vẫn là HỔ NHỚ RỪNG (Vũ Hữu Trường)

VATV | Ngũ Hổ Tướng VNCH

VATV | chương trình do Minh Thuý và Võ Thiện Toàn thực hiện – Chúa Nhật 27/4/2020. Kỷ niệm ngày quốc hận 30/4 còn là ngày Kỵ giổ của 5 Vị Tướng VNCH đã tuẩn tiết. Sự hy sinh cao … Continue reading

Posted in Quốc Hận 30 tháng 4 | Comments Off on VATV | Ngũ Hổ Tướng VNCH

THÔNG BÁO số 2 VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4 LẦN THỨ 45

https://qh2020.org/

Posted in Quốc Hận 30 tháng 4, Thời Sự | Comments Off on THÔNG BÁO số 2 VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4 LẦN THỨ 45