Câu Đối Tết: Cờ Vàng – Chánh Nghĩa

Cờ Vàng - Chánh Nghĩa

Cờ Vàng Xây Đắp Nền Dân Chủ

Chánh Nghĩa Thổi Bùng Gió Tự Do

Câu xướng từ mạng internet / email BMH
Câu đối của Hồ văn Di-Hấn
Mượn hình: http://hon-viet.co.uk/BanDoVN3.jpg

This entry was posted in LMDCVN, Nhân Quyền, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.