Cơ quan ngôn luận chánh thức của LMDCVN

radioLMDCVN.com hiện thời là cơ quan ngôn luận chánh thức của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN), do Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy sáng lập và hiện tại Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương LMDCVN là Thượng Nghị Sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải.

Chúng tôi ưu tiên đăng tải các thông tin chánh thức của LMDCVN và các bài viết, bài thâu thanh hay thâu hình bình luận chánh trị, kinh tế, xã hội, v.v… hay phóng sự sinh hoạt cộng đồng hay hội đoàn do các cơ sở hay đoàn viên/chiến hữu LMDCVN gởi về.

Chúng tôi sẵn sàng đăng các bài, audio, video clip “Bạn Đọc Viết”: bài viết, audio,video clip phải do chính tác giả viết, không chép bài viết hay chuyển từ các trang mạng (website) khác.

Xin gởi bài về: lmdcvn.com@gmail.com

Đa tạ,

Ban Thông Tin radioLMDCVN.com

This entry was posted in LMDCVN and tagged . Bookmark the permalink.