Công nhân Pouyuen tiếp tục đình công lớn ngày thứ 5


Họ đã nỗ lực và cố gắng sang ngày thứ 5 đình công nhưng vẫn chưa cơ quan chức năng nào đứng về phía họ.
Ngoai đình công, họ chuyển sang biểu tình, thậm chí chặn xe để gióng lên tiếng nói yếu ớt của mình. Nhưng vẫn chưa có kết quả nào.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.