Cuộc Tiếp Xúc Của TT Obama Với 75 Người Trẻ Đến Từ Đông Nam Á

VATV – Phóng Sự Đại Biệt: Cuộc Tiếp Xúc Của Tổng Thống Obama Với 75 Người Trẻ Đến Từ Đông Nam Á

tt-obama

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0RHcVyPwYc 

https://www.youtube.com/user/VATVONLINE

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.