Đêm Canh Thức 29/4/2015 tại trước toà đại sứ CSVN

40-dem-canh-thuc-htdHai MC duyên dáng và tài danh của Trung tâm ASIA Diệu Quyên và Thuỳ Dương điều động chương trình Đêm Canh Thức tại Sheridan Circle – trước toà đại sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn.

Chương trình Đêm Canh Thức

07:00 PM – 09:30 PM Nhạc Đấu Tranh
09:30 PM – 10:00 PM Candlelight Vigil
10:00 PM Nhạc Đấu Tranh và Canh Thức

BTC Mời gọi 40 volunteers để mang 40 ngọn đuốc tượng trưng cho

– 40 năm dưới ách độc tài đảng trị tàn bạo của chế độ VC nhưng ngọn lửa thiêng của dân tộc vẫn luôn âm ỉ để sẽ đến lúc bùng cao xua tan bóng tối.
– 40 năm liên tục người Việt Hải Ngoại luôn thắp sáng niềm tin của những tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong nước.
– 40 năm chuyển về VN niềm hy vọng cho những cuộc đời đen tối dưới chế độ CSVN.

This entry was posted in Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.