Hội Thoại Liên Quan Đến Ông Lê Phát Minh, Lòng Yêu Nước, Con Đường Tranh Đấu Ôn Hòa

Published on Dec 23, 2015

Trong thời gian qua, sau cuộc hội thảo “Hiểm Họa Bắc Phương” do Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) Tổ Chức tại Paris tháng 9 năm 2012. Sau cuộc hôi thảo ông Bắc Ninh (Bích) thành viên của Đại Việt Cách Mạng có bài viết cho rằng ông Lê Phát Minh chủ trương “Thôi Chống CSVN chỉ lo chống Ngoại Xâm Trung Cộng”, dựa vào bài viết này, ông Nguyễn Nhơn, Quốc Gia Hành Chánh, nguyên Phó Tỉnh Trương Biên Hòa, thì biến ông Lê Phát Minh chủ trương “Đứng Chung Với CSVN Để Chống Trung Cộng”, mặc dù hai vị nay đề khong có mặt trong buổi hội thảo.
Ông Lê Phát Minh chỉ trả lời khi một câu hỏi, giả tỉ Trung Cộng Xâm Lăng Việt Nam, Cộng Đồng Viejt Nam chúng ta phải làm gì? LPM: Tổ Quốc Và Dân Tộc Trên Hết, nếu vì ghét CSVN chúng ta nói cho CSVN chét luôn, nhưng thưa qusy vị, không chỉ CSVN chết mà cả dân tộc Việt Nam sẽ trầm Luân thống khổ dưới chế độ thực dân của Trung Cộng, lấy Tân Cương, Tây Tạng là một thí dụ điển hình. Vì vậy chúng ta có nhiệm vụ phải Bảo Vệ Tổ Quôc, v.v…

Nhơn qua hai bài viêt của ông Bắc Ninh và Nguyễn Nhơn, nhiều người thiếu suy xét, hay vì những nguyên nhân thầm kín nào đó, đã cố tình xuyên tạc ông Lê Phát Minh và LMDCVN là chủ trương hòa hợp, hòa giải và cộng tác với CSVN để chống Trung Cộng và liên tục đánh phá…. Trong youtube này ông Hoàng Duy HÙng cựu Nghị Viên Thành Phố Houston, đưa ra nhận định về ông Lê Phát Minh….