Không trụ nổi, ” bà con hãy kéo cờ vàng về …

Vương Văn Thả chiều 27-4: Không trụ nổi, ” bà con hãy kéo cờ vàng về …

https://www.youtube.com/watch?v=pFe_zoOsel4

2017-04-27-vuong-van-tha-vn

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.