Kỷ Niệm ngày mất Hoàng Sa

Kỷ Niệm ngày mất Hoàng Sa do đài truyền hình VTV-1 phát sóng

Xin gửi  quý vị 1 bản tin ngày kỷ niệm mất Hoàng Sa do đài truyền hình VTV-1 phát sóng …
Lần đầu sự thật được đem ra công chúng và phản ảnh hoàn toàn một sự thật mà xưa nay chúng ta không nghe được trong tuyền thông trong nước.
Bấm vào Video để xem trên Facebook
 Video

1974-vnch-hoang-sa-vtv1