Lễ Giỗ GS Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 26

Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy Lần Thứ 26
và Đêm Thơ Nhạc Đằng Phương

29 tháng 7 năm 2016 tại nhà hàng Kim Sơn
Houston, Texas, Hoa Kỳ, 2016

Xem Bản Tin của Lê Phát Minh (PDF) 2016-le-tuong-niem

Hình Trần Huệ An & Facebookgs+huy+2016-00gs+huy+2016-01 gs+huy+2016-02 gs+huy+2016-03

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.