Lễ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 19-1-1974

Ngày 21/1/2017 tham dự Hội Hải Quân vùng New England Lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa.

https://www.youtube.com/watch?v=jhnzOMkQaWU

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.