LMDCVN Quốc Hận 2017 Washington DC

 

12 giờ trưa tại Eden Center, Falls Church Virginia

Trích đoạn từ Chương Trình “Good Morning Washington DC” của VATV-DC, 9:30AM ngày 1 tháng 5, 2017.
Huỳnh Văn Hoàng, UBCHTU-LMDCVN, Tổng Bộ Tổ Chức

This entry was posted in LMDCVN, Thời Sự. Bookmark the permalink.