Ngày 04/06/2015 hong-kong-june-04 Hồng Kông : Hàng chục ngàn người tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn

hong-kong-june-04

Hồng Kông : Hàng chục ngàn người tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn

Photo: Tuần hành tại Hồng Kông ngày 31/05/2015. Reuters

Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại Hồng Kông hôm nay, 04/06/2015, để tưởng niệm vụ đàn áp phong trào Mùa xuân Bắc Kinh ở quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1989 và cũng để một lần nữa yêu cầu dân chủ thật sự cho đặc khu hành chính này.

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.