Ngày 18/06/2015 200 năm: Waterloo, trận chiến kết thúc đế chế Napoléon

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.