Ngày 25/04/2015 Động đất Nepal : Hơn 2.000 người chết, chính quyền kêu gọi quốc tế hỗ trợ

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.