Ngày 27/03/2015 Vụ Germanwings : Nhiều dấu hiệu cho thấy phi công phụ bị trầm cảm nặng

media Vụ Germanwings : Nhiều dấu hiệu cho thấy phi công phụ bị trầm cảm nặng

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.