Nguyên Nhân và Hệ Quả Phá Giá Đồng Nhân Dân Tệ Của Trung Cộng

Lê Phát Minh

Phá giá đồng Nhân Dân Tệ của nhà cầm quyền Trung Cộng, nhầm mục đích nâng mức xuất cảng lên vì trong Đệ Tam Cá Nguyệt vừa qua mức xuất cảng giảm đến 9%, lo ngại việc hàng hóa sản xuất bị tồn đọng sẽ đưa đến nạn thất nghiệp lên đến hàng chục triêu nhân công là nguy cơ bất ổn kinh tế và chính trị. Hạ giá đồng Nhân Dân Tệ để hàng hóa rẽ hầu đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Tuy nhiên, về mặt xuất cảng có thể tạm thời giải quyết, nhưng sẽ giết chết thi trường nội địa mà nhầ cầm quyền Trung Cộng đang cố gắng điều chỉnh trong những năm gần đây.
Vì người dân Trung Cộng vốn có mức sống quá thấp, không có đủ mãi lục để tiêu thục hàng quá. Nay lại gặp việc phá giá tiền tệ làm cho hàng quá nội địa trở nên đắc đỏ hơn , nhân dân sẽ phải tiết kiệm lại, kéo theo sự khó khăn của các công ty ngoại quốc đầu tư vào Trung Cộng vì thi trường tiêu thụ của nước này. Kết quả nền kinh tế của Trung Cộng sẽ kho phát triển và sẽ gặp khủng hoảng ở tương lai. Đó là con đường luẩn quẩn mà nhà cầm quyền Trung Cộng đang chọ để đi.

This entry was posted in Bình Luận and tagged . Bookmark the permalink.