Phân Ưu

Phân Ưu

Chúng tôi vô cùng thương tiếc hay tin thân mẩu của chiến hữu Nguyễn Tấn Trí, Chủ Tịch UBGSTƯ/LMDCVN là:
Cụ bà Nguyễn Văn Mạnh
Nhũ danh Trần Thị Hòa
Pháp Danh Ngọc Chí

Sinh ngày 8 tháng 2 năm 1926, nhằm ngày 26 tháng 12 năm Ất Sửu
Từ trần ngày 31 tháng 12 năm 2015, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Ất Mùi, tại Houston, Texas
Hưởng thọ 89 tuổi

Chương trình tang lễ:
– Lễ phát tang: 10:00 sáng ngày 5 tháng 1 năm 2016
– Thăm viếng: 10:30 sáng đến 12:30 trưa
– Di quan và hỏa táng: 12:40 trưa ngày 5 tháng 1 năm 2016
Tại nhà quàn Vĩnh Phước:
8514 Tybor Drive, Houston, Texas 77074
Nguyện cầu hương linh bác Trần Thị Hòa, Pháp Danh Ngọc Chí sớm tiêu diêu cõi Niết Bàn

Đồng Thành Kính Phân Ưu
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương
Ủy Ban Giám Sát Trung Ương
Cố Vấn Đoàn Trung Ương

This entry was posted in LMDCVN. Bookmark the permalink.