30.4.2017

Lễ Thượng Kỳ trước tiền đình Quốc Hội Tỉnh Bang Ontario, Gia Nã Đại tại thành phố Toronto, Gia Nã Đại (Canada) với sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải (Canada), Chủ Tịch UBCHTU-LMDCVN.

https://goo.gl/photos/NWmEtuHy64M3LLgF7


2017-04-29-can-parl-vnch-flag-03


2017-04-29-can-parl-vnch-flag-05 2017-04-29-can-parl-vnch-flag-06

2017-04-29-can-parl-vnch-flag-07

2017-04-29-can-parl-vnch-flag-02

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.