RMS “Tình Yêu, Ngục Tù & Vượt Biển” Dương Phục & Vũ Thanh Thuỷ

23-10-2016 Annandale VA: Ra Mắt Sách tại Tư Gia OB Charles Cường & Kim Yến
– Nam Anh thực hiện cho SBTN-DC – Camera: iPhone 6S Plus
– Các diễn giả và phê bình: Ông Nguyễn Ngọc Bảo (Houston, TX), B.S Nguyễn Quốc Quân, Nhà Văn Trương Anh Thuỵ, Ông Nguyễn Ngọc Linh, Nhà Báo Nguyễn Mạnh Tiến, v.v…
Dương Phục & Vũ Thanh Thuỷ (Houston, TX)

This entry was posted in Nhân Quyền, Thời Sự, YouTube and tagged . Bookmark the permalink.