Tag Archives: CSVN

Đại Hội 12: Cõng Rắn Về Nhà

Đại Hội 12: Cõng Rắn Về Nhà Nguyễn Ngọc Sẵng Trên trang mạng của Bộ ngoại Giao Viêt Nam ngày 19 tháng Giêng năm 2016 đưa tin dàn khoan Hải Dương 981 của Trung Cộng lại tiến vào hải phận … Continue reading

Posted in Thời Sự | Tagged | Comments Off on Đại Hội 12: Cõng Rắn Về Nhà