Tag Archives: Journey to Freedom

RMS “Tình Yêu, Ngục Tù & Vượt Biển” Dương Phục & Vũ Thanh Thuỷ

23-10-2016 Annandale VA: Ra Mắt Sách tại Tư Gia OB Charles Cường & Kim Yến – Nam Anh thực hiện cho SBTN-DC – Camera: iPhone 6S Plus – Các diễn giả và phê bình: Ông Nguyễn Ngọc Bảo (Houston, TX), … Continue reading

Posted in Nhân Quyền, Thời Sự, YouTube | Tagged | Comments Off on RMS “Tình Yêu, Ngục Tù & Vượt Biển” Dương Phục & Vũ Thanh Thuỷ

Dự Luật Canada: April 30th as “Journey to Freedom Day”

Ngo, Thanh Hai 09/12/2014 at 9:36 AM Xin cam on tat ca Cong Dong VN Hai Ngoai ( Canada ) da Yem Tro Du Luat S-219 va Du Luat nay da duoc thong qua Thuong Vien voi so phieu : … Continue reading

Posted in #hanhtrinhtoitudo, Thời Sự | Tagged , | Leave a comment