Tag Archives: Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ (Memorial Day)

Lễ Chiến sĩ trận vong hay Ngày Chiến sĩ trận vong (tiếng Anh: Memorial Day) là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng trong tháng 5 hằng năm. Trước kia với … Continue reading

Posted in Thời Sự, YouTube | Tagged | Comments Off on Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ (Memorial Day)