Tag Archives: Lê Phát Minh

Youtube Hội luận: Syria Nơi Đối Đầu Giữa Putin và Obama

Lê Phát Minh và Nam Sơn Cuộc chiến chống tổ chức hồi giáo quá khích ISIS tại Syria và Trung Đông đã bước vào khúc quanh mới khi hai siêu cương Nga Mỹ đối đầu nhau trên chiến trường Syria. … Continue reading

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Youtube Hội luận: Syria Nơi Đối Đầu Giữa Putin và Obama

Cuộc chiến tranh chống Nhóm Khủng Bố Nhà Nước Hồi Giáo Đi Về Đâu?

Cuộc chiến tranh chống Nhóm Khủng Bố Nhà Nước Hồi Giáo Đi Về Đâu?

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Cuộc chiến tranh chống Nhóm Khủng Bố Nhà Nước Hồi Giáo Đi Về Đâu?

Nguyên Nhân và Hệ Quả Phá Giá Đồng Nhân Dân Tệ Của Trung Cộng

Lê Phát Minh Phá giá đồng Nhân Dân Tệ của nhà cầm quyền Trung Cộng, nhầm mục đích nâng mức xuất cảng lên vì trong Đệ Tam Cá Nguyệt vừa qua mức xuất cảng giảm đến 9%, lo ngại việc … Continue reading

Posted in Bình Luận | Tagged | Comments Off on Nguyên Nhân và Hệ Quả Phá Giá Đồng Nhân Dân Tệ Của Trung Cộng

Bình luận: Cuộc Tranh Luân Đầu Tiên Trong Nôi Bộ Đảng Cộng Hòa Aug082015

Lê Phát Minh Với Nam Sơn VAN TV Houston

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Bình luận: Cuộc Tranh Luân Đầu Tiên Trong Nôi Bộ Đảng Cộng Hòa Aug082015

Bình luận: Nguyễn Phú Trọng Viếng Thăm Hoa Kỳ (Lê Phát Minh)

TGTQ – Nguyễn Phú Trọng Viếng Thăm Hoa Kỳ – 070915 VAN TV Houston

Posted in Thời Sự | Tagged | Comments Off on Bình luận: Nguyễn Phú Trọng Viếng Thăm Hoa Kỳ (Lê Phát Minh)

TGTQ Những Tranh Chấp Mới Nhất của Biển Đông – 052915

Chương trình Thế giới Tuần Qua – VAN TV Houston, Texas  USA Lê Phát Minh – Nam Sơn

Posted in Biển Đông, Bình Luận | Tagged | Comments Off on TGTQ Những Tranh Chấp Mới Nhất của Biển Đông – 052915

Ý Nghĩa hai cái chết: Lý Quang Diệu & Park Chung Hee

Lê Phát Minh và Nam Sơn trên VANTV Houston, TX

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Ý Nghĩa hai cái chết: Lý Quang Diệu & Park Chung Hee

Thương lượng Nguyên Tử với Iran… Lê Phát Minh

Thương lượng Nguyên Tử với Iran… Lê Phát Minh

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Thương lượng Nguyên Tử với Iran… Lê Phát Minh

Lê Phát Minh: Putin TGTQ 12/3/2015

https://youtu.be/A1a6NjdUgSY

Posted in Thời Sự | Tagged , | Comments Off on Lê Phát Minh: Putin TGTQ 12/3/2015

Lê Phát Minh: TBT Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ

Ngày 14/3/2015: VANTV Houston, Thế Giới Tuần Qua, với Nam Sơn

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Lê Phát Minh: TBT Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ