Tag Archives: Lý Quang Diệu

Lê Phát Minh: “Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Lý Quang Diệu”

Đài Sài Gòn Network 51.3 tại đài TV ngày 28/3/2015

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Lê Phát Minh: “Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Lý Quang Diệu”

Lê Phát Minh: “Tình Hình Trung Đông Gần Đây”

VANTV Houston, TX ngày 27/03/2015 Chương trình Thế Giới Tuần Qua với Nam Sơn Chú ý: Trên YouTube, VANTV ghi sai là Ý Nghĩa của 1 cái chết – “Lý Quang Diệu” “Park Chung Hee”

Posted in Bình Luận, Thời Sự | Tagged | Comments Off on Lê Phát Minh: “Tình Hình Trung Đông Gần Đây”

Ngày 23/3/2015 Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu qua đời, thọ 91 tuổi

RFI – Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long ra thông cáo: “Thủ tướng vô cùng đau buồn thông báo Ngài Lý Quang Diệu, Thủ tướng lập quốc Singapore (Hán-Việt: Tân Gia Ba), đã qua đời”, lúc 03 giờ 18 … Continue reading

Posted in Thời Sự | Tagged , | Comments Off on Ngày 23/3/2015 Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu qua đời, thọ 91 tuổi